Jeugdprofessional

Jeugdprofessional op school

Via Mevis is er een jeugdprofessional verbonden aan onze school.

Waarom een jeugdprofessional?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan de jeugdprofessional inschakelen.

Wat doet zij?
Als de jeugdprofessional wordt ingeschakeld, vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ze is er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ze kijkt hierbij vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een advies gesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseert ze een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.

Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen , als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met haar opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:

· Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.

· Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/bozer/stiller wordt

· U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

Verschil School Maatschappelijk Werker en Jeugdprofessional
De functie jeugdprofessional op school vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De jeugdprofessional heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreekt ze met kinderen, maar ze ondersteunt ook het gezin. Ze is contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school. Omdat ze onderdeel is van het wijkteam is hierin laagdrempelig contact te leggen wanneer er meer zorgen binnen een gezin zijn die ook aandacht nodig hebben.

Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met de jeugdprofessional kunt u contact opnemen: 06-26651885 of te mailen naar l.vanderkooij@mevis.nl De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geeft ze na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.mevis.nl

Wat kost deze hulpverlening?
De jeugdprofessional is een voorziening die door de gemeente wordt betaald.