Tussenschoolse opvang

Op onze school hebben we een continurooster.
Dat betekent dat de kinderen heel de dag op school zijn en tussen de middag niet thuis eten.

Met de eigen leerkracht eten de kinderen in de eigen groep.
In de pauze (12.30 - 13.00 uur) houden ouders met een medewerker van de school toezicht op het buitenspelen van de kinderen.
De school verwacht van alle ouders dat ze zich beschikbaar stellen. Daarvoor wordt een 'overblijfrooster' gemaakt. Omdat bijna alle ouders zijn ingeroosterd, is het aantal overblijfbeurten niet zo veel. 
In bijzondere situaties kan een ouder ontheffing krijgen. Daarvoor moet dan wel een verzoek worden ingediend bij de overblijfcommissie en zal er een financiële vergoeding worden gevraagd. 

De overblijfregels en het rooster is alleen in te zien door de ouders van de school via Ouderportaal