Lezen

Lezen
Goed en vloeiend kunnen lezen is de basis en heb je nodig bij de andere vakken. 
Het is heel belangrijk dat kinderen al vroeg goed en vloeiend kunnen lezen.
Daarom beginnen wij zo vroeg mogelijk met lezen.

Tutorlezen
In ons leesonderwijs ruimen we tijd in voor tutorlezen. 
Tutorlezen is een aanvulling op het normale lezen. Het bevordert vloeiend lezen en het leesbegrip.
Het is ook goed voor de motivatie op lezen en het zelfvertrouwen.  
Al de kinderen op onze school lezen op deze manier meerdere keren per week in tweetallen.
De tutor (de ene leerling) helpt de tutee (de andere leerling) in een één op één leessituatie.
De tutor geeft aan de tutee het goede leesvoorbeeld, aanwijzingen en feedback. 
Elke tutor heeft een betere leesvaardigheid dan de tutee waarmee hij of zij leest. 
Al de tutoren krijgen hiervoor bij ons op school een aparte training.
We lezen met leesmateriaal dat aansluit bij de interesses en het niveau van de tutees.   
De tutor-tutee koppels worden elke zes weken gewijzigd, zodat kinderen wisselend met elkaar lezen. 

Begrijpend lezen & mediawijsheid
Voor begrijpend lezen gebruiken wij een volledig digitale en eigentijdse aanpak. We gebruiken hiervoor de leerlijn News2Learn. Het unieke van deze leerlijn is dat begrijpend lezen en mediawijsheid zijn gecombineerd. Begrijpend lezen, begrijpend luisteren, kijken en omgaan met sociale media is een gecombineerd onderdeel van de leerlijn. 
Met News2Learn ontwikkelen de kinderen zich tot vaardige lezers en verstandige gebruikers van media.
We gebruiken de leerlijn voor de groepen 1 tot en met 8. 
Meer lezen...

Hogere leesresultaten 
Dat het leesonderwijs een belangrijke en centrale plek heeft in ons onderwijsaanbod,  zien we terug in de hoge leesresultaten bij de kinderen.  Bij de eindtoets behalen de kinderen gemiddeld een hogere leesscores dan het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen.
Hoge scores zijn mooi, maar we vinden het vooral mooi dat de kinderen een stevige (lees)basis meekrijgen.