Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Elk jaar stellen we vast welke kinderen in aanmerking komen voor de plusgroep.
Deze kinderen komen tweewekelijks bij elkaar in de plusgroep.


Plusgroep
Op vaste momenten nemen de kinderen van de plusgroep (uit groep 5 t/m 8) deel aan een programma dat helemaal is ingericht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
Deze plusgroep wordt begeleid door een daarvoor gespecialiseerde leerkracht.

Het programma is wisselend en daagt hen uit om dieper/ actiever te denken.
Ze werken aan onderzoeken, kunst, vreemde talen, andere culturen, filosofie, enz. 

Vanaf januari gaan we gebruikmaken van elektronische leeromgeving waardoor de kinderen in een kansrijke digitale leeromgeving worden uitgedaagd.