Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek, liefst op een gewone school in de plaats waar je woont. Indien nodig ontvangt een kind daarvoor (tijdelijk) extra ondersteuning of er wordt een passende plek gevonden op een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Dat gaat altijd in goed overleg met de ouders.
Het aanbod is beschreven in een ondersteuningsprofiel. Het volledige ondersteuningsprofiel is in te zien op de school.
We werken in de regio samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Ouders hoeven daarom geen ingewikkelde procedures door te lopen voor een passend aanbod voor hun kind(eren).  

Wij werken samen in het landelijk samenwerkingsverband Berséba.