Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) praat met de directie en het bestuur over het beleid en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er is recht op informatie en de MR kan met het recht op instemming en advies daadwerkelijk meedoen en -beslissen.


De MR bestaat uit personeelsleden en ouders:
Voorzitter        : Peter Krijgsman (ouder)
Secretariaat    : Martina Casteleijn  (personeel) 

Contactgegevens:
mr@jcsvl-mantum.nl