Privacy

Op school werken we met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen, enz.
Hierop is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.
Deze wetgeving bepaalt onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden en welke maatregelen er genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen.

Hiervoor hanteren wij het VGS Handboek Privacy, waarin alle afspraken zijn beschreven.
Op basis van het Handboek hebben wij een Privacy Reglement opgesteld en daarin staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over informatiebeveiliging en privacy. 

Met behulp van onze digitaal communicatiesysteem Ouderportaal waarborgen we de privacy op onze school. Informatie voor/over ouders en kinderen is beveiligd en alleen toegankelijk voor wie het bestemd is. 
Dat geldt ook voor ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.