Profiel

Wij gaan uit van 'samen werken, samen leren, samen groeien'. 


Wat betekent dat in de praktijk? 

School ben je samen
De school is een plek waar we niet voor onszelf leven, maar samen werken, leren en groeien. Waar iedereen zich veilig voelt en liefdevol omziet naar elkaar. Vanuit ons geloof in God helpen we kinderen om hun talenten tot bloei te laten komen. 

Goed onderwijs
Kinderen zijn op school om te leren en te ontwikkelen. Daar doen wij alles aan. Door onze aanpak en werkwijze behalen de kinderen op onze school al heel veel jaren achter elkaar hoge leerresultaten die ruimschoots boven het landelijk gemiddelde zijn. 

Sociaal veilig
Wij werken actief aan een sociaal veilige school. Dat doen we niet met allerlei ingewikkelde programma's, maar dat is geïntegreerd in de manier waarop de kinderen samen werken en leren. Als het nodig is, zetten we extra in op de veiligheid. Het is ons er alles aan gelegen dat elk kind in een veilige en liefdevolle omgeving kan leren en spelen.

Betrokken op elkaar 
Onze school is een plek waar ouders, kinderen en medewerkers elkaar ontmoeten, spreken en helpen. De betrokkenheid op de school is groot en naast de medewerkers zetten ook veel ouders zich in voor de school en kinderen.  
  
Meer kunt u lezen in ons informatieboekje.