Groepen

Groep 1
Leerkrachten:     juf (Marinda) Gieselbach (maandag, dinsdag en vrijdag)
                                    juf  (Ingrid) Vroegindeweij (donderdag)

Groep 2 (en instroomgroep)
Leerkrachten:     juf (Lisanne) Oskam (maandag, dinsdag en woensdag)
                                     juf  (Ellen) van Vliet (donderdag en vrijdag)

Groep 3/4
Leerkrachten:    juf (Flora) van der Meer (maandag, dinsdag en vrijdag)
                                    juf (Marinka) Lucas (woensdag en donderdag)

Groep 5/6
Leerkracht:        juf (Martina) de Pater (maandag - vrijdag)

Groep 7
Leerkracht:        meester (Klaas) Brand (maandag - donderdag) 
                                  juf (Renske) Boers (vrijdag)                           
Groep 8
Leerkracht:       meester (Dirk) Verhoef (maandag - dinsdag) 
                                 juf (Renske) Boers (woensdag - vrijdag)